Populație Județul Mureș

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația județului Mureș este de 518,193 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația județului Mureș a scăzut cu 32,653 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere de 5.93% a numărului de locuitori.

Dintre cele 41 județe din România, Județul Mureș se situează pe locul 13 în clasamentul județelor după numărul de locuitori.
Populație Județul Mureș


Populație Județul Mureș - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, mediul de rezidență, starea civilă, religiile și etniile predominante. De asemenea, oferă informații despre salariul mediu, precum și despre parcul auto - în funcție de vechimea și tipul de combustibil al autoturismelor.

Evoluția Populației județului Mureș (1948 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Județul Mureș avea o populație de 550,846 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o scădere de 32,653 persoane, reprezentând o diminuare de 5.93% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația județului Mureș este estimată la 518,193 locuitori.

An Populație Schimbare
1948 461,403
1956 513,261 +11.24%
1977 605,345 +17.94%
1992 610,053 +0.78%
2002 580,851 -4.79%
2011 550,846 -5.17%
2021 518,193 -5.93%

Analiza evoluției populației în Județul Mureș în ultimii ani furnizează informații cruciale pentru planificarea strategică. Această evoluție poate indica diverse provocări și oportunități pentru autorități și comunitatea locală. Iată câteva aspecte cheie:

 1. Declin Demografic: Scăderea numărului de locuitori poate indica posibile probleme economice sau o migrație a tinerilor în căutarea oportunităților de muncă în altă parte. Aceasta ar putea necesita măsuri pentru a face orașul mai atractiv pentru tineri și pentru a stimula dezvoltarea economică.
 2. Creștere Demografică: O creștere rapidă a populației poate pune presiune asupra infrastructurii existente. Planificarea extinderii sistemelor de transport, construirea de noi locuințe și extinderea serviciilor publice devin imperative pentru a susține această creștere.
 3. Investiții și Dezvoltare: Datele privind evoluția populației pot ghida investițiile și dezvoltarea. Ele pot ajuta la identificarea zonelor care au nevoie de dezvoltare sau modernizare și la alocarea eficientă a resurselor financiare.
 4. Planificare Urbană: Înțelegerea tendințelor demografice este crucială pentru dezvoltarea urbană durabilă. Aceasta poate contribui la planificarea zonelor rezidențiale, parcurilor, școlilor și a altor facilități, astfel încât acestea să satisfacă nevoile actuale și viitoare ale comunității.
 5. Servicii Sociale: Populația în schimbare poate influența nevoile serviciilor sociale, precum serviciile de sănătate, educație și îngrijire a vârstnicilor. Autoritățile pot utiliza aceste date pentru a adapta și îmbunătăți serviciile oferite comunității.

În concluzie, analiza evoluției populației este un instrument esențial pentru luarea deciziilor în planificarea strategică. Ea oferă o imagine de ansamblu asupra tendințelor demografice și ajută la anticiparea nevoilor viitoare ale comunității, astfel încât să se poată dezvolta și implementa măsuri eficiente pentru o creștere și dezvoltare sustenabilă a județului Mureș.

Populație Județul Mureș - Grupe de Vârstă

În Județul Mureș, populația totală numără 518,193 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 40 - 49 de ani, în care se regăsesc 78,893 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 15.22% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 23,479 de persoane, adică 4.53% din întreaga populație a județului Mureș.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 60.52% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 39.48% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest lucru indică o populație cu o vârstă medie mai tânără decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai ridicat decât media la nivel național, reprezentând 10.92% din populație. Acest procent este mai mare decât media națională de 10.4%

Analizarea distribuției pe grupe de vârstă în Județul Mureș este de o importanță fundamentală pentru adaptarea serviciilor publice la schimbările în nevoile locuitorilor. Spre exemplu, o proporție semnificativă de tineri poate implica necesitatea unor investiții mai mari în infrastructură educațională, cum ar fi școli, licee și universități, precum și în crearea de oportunități de angajare pentru absolvenți.

În contrast, o populație mai în vârstă poate cere măsuri suplimentare în domenii precum asistența socială și serviciile medicale dedicate persoanelor în vârstă. De asemenea, autoritățile pot reconsidera planurile de dezvoltare urbană, programele culturale și opțiunile de timp liber pentru a răspunde mai bine nevoilor diverse ale cetățenilor din diferite categorii de vârstă.

În ansamblu, înțelegerea structurii demografice a județului ajută la furnizarea de servicii publice adaptate fiecărei segmente de populație, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea unei comunități mai echitabile și mai prospere.

În județul Mureș, vârsta medie a populației este de 42.0 ani, comparativ cu media națională de 42.4 ani. Pe sexe, vârsta medie este de 40.3 ani la bărbați și 43.6 ani la femei în județul Mureș, comparativ cu mediile naționale de 40.6 ani la bărbați și 44.1 ani la femei.  
Referitor la indicele de îmbătrânire, acesta este de 116.8, mai redus decât media națională de 121.2. Acest lucru indică un grad de îmbătrânire demografică mai redus în județul Mureș comparativ cu tendința generală la nivel de țară. Prin urmare, din punct de vedere al vârstei medii și al indicelui de îmbătrânire, județul Mureș are o structură demografică mai tânără decât mediile naționale.

Populație Județul Mureș - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația județului Mureș este compusă din 253,064 persoane de sex masculin reprezintând 48.84% din totalul populației și 265,129 persoane de sex feminin, ce reprezintă 51.16% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Mediul de Rezidență

Distribuția populației după mediul de rezidență (urban/rural) este relevantă pentru alocarea resurselor publice. O pondere mai mare în mediul rural poate indica nevoia extinderii infrastructurii (drumuri, electricitate, apă curentă etc.) și a serviciilor educaționale și medicale în zonele rurale. Totodată, un procentaj mare de locuitori în mediul urban impune investiții în transport public, locuințe, reducerea poluării etc.

În județul Mureș, 246,721 de persoane locuiesc în mediul urban, reprezintând 47.61% din populația județului Mureș, în timp ce 271,472 persoane locuiesc în mediul rural (52.39%). La nivel național 52.16% din populație locuiește în mediul urban, în timp de populația din mediul rural reprezintă 47.83%.

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în județul Mureș, 224,271 de persoane sunt căsătorite (43.28%), 32,757 de persoane sunt divorțate (6.32%), 49,160 de persoane sunt văduve (9.49%), iar 212,005 de persoane sunt necasătorite (40.91%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
 • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 250,781.00 persoane (48.40% din totalul populației)
 • Reformata: 114,345.00 persoane (22.07% din totalul populației)
 • Romano-Catolica: 39,470.00 persoane (7.62% din totalul populației)

De asemenea 5,838 persoane reprezentand 1.13% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Județul Mureș - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

 • Români: 252,400.00 membri (48.71% din populația totală)
 • Maghiari: 165,014.00 membri (31.84% din populația totală)
 • Romi: 44,880.00 membri (8.66% din populația totală)

Salariul Mediu Net în județul Mureș

Analiza salariului mediu oferă informații esențiale despre nivelul de trai al locuitorilor unei localități. Un salariu mediu mare indică faptul că majoritatea locuitorilor își permit un trai decent, își acoperă nevoile de bază și au acces la bunuri și servicii care asigură un standard de viață ridicat. Salariile influențează și migrația populației. Oamenii tind să se mute din zonele cu salarii mici spre cele cu salarii mai mari, pentru a-și îmbunătăți situația materială. Astfel, un salariu mediu necompetitive poate duce la declin demografic pe termen lung, prin plecarea tinerilor spre orașe sau țări care oferă venituri mai bune.

Numărul de Autoturisme după Vechime

Numărul de autoturisme după vechime oferă indicii valoroase despre situația materială a populației unei localități. O pondere mare a mașinilor vechi, de peste 20 de ani, arată că o parte semnificativă a locuitorilor nu își permite autoturisme mai noi, deci se confruntă cu dificultăți financiare. Pe de altă parte, o flotă auto mai nouă indică un nivel de trai mai bun în rândul populației și o putere de cumpărare în creștere.

Autoturisme în județul Mureș după Combustibil

Analizarea numărului de autoturisme în funcție de tipul de combustibil utilizat în județul Mureș oferă perspective valoroase asupra nivelului de trai și a orientării populației către soluții eco. O pondere mare a mașinilor pe benzină și motorină indică venituri modeste în rândul locuitorilor, care nu își permit autoturisme electrice sau hibride, mult mai scumpe. Totodată, arată o orientare redusă către protejarea mediului. Pe de altă parte, un număr crescut de vehicule nepoluante reflectă o populație cu venituri mari, care își permite să investească în soluții eco.

Harta județului Mureș

Suprafața județului Mures este de 6714 km².
Regiunile de care aparține județul Mureș:
- Macroregiunea 1,
- Regiunea Centru,
- Regiunea istorică Transilvania.

Articolul folosește drep surse de date Recensământul Populației Și Locuințelor 2021 și Institutul Național de Statistică.

Localități din Județul Mureș