Populație Oraș Vicovu De Sus, Județul Suceava

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația orașului Vicovu De Sus este de 15,143 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația orașului Vicovu De Sus a crescut cu 1,835 locuitori, ceea ce reprezintă o creștere de 13.79% a numărului de locuitori.
Dintre cele 217 orașe din România, Orașul Vicovu De Sus se situează pe locul 21 în clasamentul orașelor după numărul de locuitori.
Populație Oraș Vicovu De Sus


Populație Oraș Vicovu De Sus, Județul Suceava - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației orașului Vicovu De Sus (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Orașul Vicovu De Sus avea o populație de 13,308 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o creștere de 1,835 persoane, reprezentând o creștere de 13.79% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația orașului Vicovu De Sus este estimată la 15,143 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 13,308
2021 15,143 +13.79%

Analiza evoluției populației în Orașul Vicovu De Sus în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Oraș Vicovu De Sus, Județul Suceava - Grupe de Vârstă

În Orașul Vicovu De Sus, populația totală numără 15,143 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 0 - 9 de ani, în care se regăsesc 2,707 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 17.88% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 416 de persoane, adică 2.75% din întreaga populație a orașului Vicovu De Sus.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 74.33% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 25.67% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest lucru indică o populație cu o vârstă medie mai tânără decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai ridicat decât media la nivel național, reprezentând 17.88% din populație. Acest procent este mai mare decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Orașul Vicovu De Sus este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Oraș Vicovu De Sus, Județul Suceava - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația orașului Vicovu De Sus este compusă din 7,477 persoane de sex masculin, reprezintând 49.38% din totalul populației și 7,666 persoane de sex feminin, ce reprezintă 50.62% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în Populație Oraș Vicovu De Sus, Județul Suceava, 5,626 de persoane sunt căsătorite (37.15%), 190 de persoane sunt divorțate (1.25%), 885 de persoane sunt văduve (5.84%), iar 6,607 de persoane sunt necasătorite (43.63%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 10,199.00 persoane (67.35% din totalul populației)
  • Penticostala (Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica): 3,059.00 persoane (20.20% din totalul populației)
  • Baptista (Cultul Crestin Baptist): 80.00 persoane (0.53% din totalul populației)

De asemenea 0 persoane reprezentand 0.00% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Oraș Vicovu De Sus, Județul Suceava - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 12,563.00 membri (82.96% din populația totală)
  • Romi: 815.00 membri (5.38% din populația totală)
  • Ucraineni: 4.00 membri (0.03% din populația totală)

Harta orașului Vicovu De Sus

Coordonate Geografice Vicovu de Sus (latitudine, longitudine): 47.9305, 25.6288
Prefix Telefon Vicovu de Sus: 0230
Orașul Vicovu de Sus este situat în județul Suceava

Cod Poștal orașului Vicovu De Sus

Localitate
Cod Poștal
Orasul Vicovu De Sus
727610
Orașul Vicovu De Sus are alocat un singur cod poștal.Codul poștal al orașului Vicovu De Sus este 727610.