Populație Oraș Călimănești, Județul Vâlcea

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația orașului Călimănești este de 7,348 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația orașului Călimănești a scăzut cu 274 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere de 3.59% a numărului de locuitori.
Dintre cele 217 orașe din România, Orașul Călimănești se situează pe locul 119 în clasamentul orașelor după numărul de locuitori.
Populație Oraș Călimănești


Populație Oraș Călimănești, Județul Vâlcea - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației orașului Călimănești (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Orașul Călimănești avea o populație de 7,622 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o scădere de 274 persoane, reprezentând o diminuare de 3.59% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația orașului Călimănești este estimată la 7,348 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 7,622
2021 7,348 -3.59%

Analiza evoluției populației în Orașul Călimănești în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Oraș Călimănești, Județul Vâlcea - Grupe de Vârstă

În Orașul Călimănești, populația totală numără 7,348 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 50 - 59 de ani, în care se regăsesc 1,211 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 16.48% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 346 de persoane, adică 4.71% din întreaga populație a orașului Călimănești.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 54.65% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 45.35% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest fapt indică o populație cu o vârstă medie mai înaintată decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai scăzut decât media la nivel național, reprezentând 9.55% din populație. Acest procent este mai mic decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Orașul Călimănești este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Oraș Călimănești, Județul Vâlcea - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația orașului Călimănești este compusă din 3,508 persoane de sex masculin, reprezintând 47.74% din totalul populației și 3,840 persoane de sex feminin, ce reprezintă 52.26% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în Populație Oraș Călimănești, Județul Vâlcea, 3,790 de persoane sunt căsătorite (51.58%), 333 de persoane sunt divorțate (4.53%), 740 de persoane sunt văduve (10.07%), iar 2,759 de persoane sunt necasătorite (37.55%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 6,341.00 persoane (86.30% din totalul populației)
  • Adventista de Ziua a Saptea: 29.00 persoane (0.39% din totalul populației)
  • Ortodoxa Sarba: 10.00 persoane (0.14% din totalul populației)

De asemenea 11 persoane reprezentand 0.15% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Oraș Călimănești, Județul Vâlcea - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 6,063.00 membri (82.51% din populația totală)
  • Romi: 399.00 membri (5.43% din populația totală)
  • Maghiari: 0.00 membri (0.00% din populația totală)

Harta orașului Călimănești

Coordonate Geografice Calimanesti (latitudine, longitudine): 45.2391, 24.3399
Prefix Telefon Calimanesti: 0250
Orașul Calimanesti este situat în județul Vâlcea

Cod Poștal orașului Călimănești

Localitate
Cod Poștal
Orasul Călimănești
245600
Orașul Călimănești are alocat un singur cod poștal.Codul poștal al orașului Călimănești este 245600.