Populație Oraș Berbești, Județul Vâlcea

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația orașului Berbești este de 4,231 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația orașului Berbești a scăzut cu 605 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere de 12.51% a numărului de locuitori.
Dintre cele 217 orașe din România, Orașul Berbești se situează pe locul 193 în clasamentul orașelor după numărul de locuitori.
Populație Oraș Berbești


Populație Oraș Berbești, Județul Vâlcea - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației orașului Berbești (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Orașul Berbești avea o populație de 4,836 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o scădere de 605 persoane, reprezentând o diminuare de 12.51% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația orașului Berbești este estimată la 4,231 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 4,836
2021 4,231 -12.51%

Analiza evoluției populației în Orașul Berbești în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Oraș Berbești, Județul Vâlcea - Grupe de Vârstă

În Orașul Berbești, populația totală numără 4,231 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 50 - 59 de ani, în care se regăsesc 827 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 19.55% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 181 de persoane, adică 4.28% din întreaga populație a orașului Berbești.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 58.12% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 41.88% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest fapt indică o populație cu o vârstă medie mai înaintată decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai scăzut decât media la nivel național, reprezentând 9.60% din populație. Acest procent este mai mic decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Orașul Berbești este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Oraș Berbești, Județul Vâlcea - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația orașului Berbești este compusă din 2,134 persoane de sex masculin, reprezintând 50.44% din totalul populației și 2,097 persoane de sex feminin, ce reprezintă 49.56% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în Populație Oraș Berbești, Județul Vâlcea, 2,419 de persoane sunt căsătorite (57.17%), 199 de persoane sunt divorțate (4.70%), 340 de persoane sunt văduve (8.04%), iar 1,869 de persoane sunt necasătorite (44.17%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 3,732.00 persoane (88.21% din totalul populației)
  • Adventista de Ziua a Saptea: 51.00 persoane (1.21% din totalul populației)
  • Penticostala (Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica): 18.00 persoane (0.43% din totalul populației)

De asemenea 0 persoane reprezentand 0.00% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Oraș Berbești, Județul Vâlcea - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 3,735.00 membri (88.28% din populația totală)
  • Romi: 81.00 membri (1.91% din populația totală)
  • Maghiari: 0.00 membri (0.00% din populația totală)

Harta orașului Berbești

Coordonate Geografice Berbesti (latitudine, longitudine): 45.0090, 23.8798
Prefix Telefon Berbesti: 0250
Orașul Berbesti este situat în județul Vâlcea

Cod Poștal orașului Berbești

Localitate
Cod Poștal
Orasul Berbești
247030
Orașul Berbești are alocat un singur cod poștal.Codul poștal al orașului Berbești este 247030.