Populație Municipiul Calafat, Județul Dolj

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația municipiului Calafat este de 13,807 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația municipiului Calafat a scăzut cu 3,529 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere de 20.36% a numărului de locuitori.
Dintre cele 102 municipii din România, Municipiul Calafat se situează pe locul 96 în clasamentul municipiilor după numărul de locuitori.
Populație Municipiul Calafat


Populație Municipiul Calafat, Județul Dolj - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației municipiului Calafat (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Municipiul Calafat avea o populație de 17,336 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o scădere de 3,529 persoane, reprezentând o diminuare de 20.36% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația municipiului Calafat este estimată la 13,807 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 17,336
2021 13,807 -20.36%

Analiza evoluției populației în Municipiul Calafat în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Municipiul Calafat, Județul Dolj - Grupe de Vârstă

În Municipiul Calafat, populația totală numără 13,807 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 50 - 59 de ani, în care se regăsesc 2,323 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 16.82% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 663 de persoane, adică 4.80% din întreaga populație a municipiului Calafat.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 53.83% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 46.17% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest fapt indică o populație cu o vârstă medie mai înaintată decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai scăzut decât media la nivel național, reprezentând 9.71% din populație. Acest procent este mai mic decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Municipiul Calafat este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Municipiul Calafat, Județul Dolj - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația municipiului Calafat este compusă din 6,571 persoane de sex masculin, reprezintând 47.59% din totalul populației și 7,236 persoane de sex feminin, ce reprezintă 52.41% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în municipiul Calafat, Județul Dolj, 9,117 de persoane sunt căsătorite (66.03%), 684 de persoane sunt divorțate (4.95%), 1,685 de persoane sunt văduve (12.20%), iar 5,849 de persoane sunt necasătorite (42.36%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 11,472.00 persoane (83.09% din totalul populației)
  • Adventista de Ziua a Saptea: 68.00 persoane (0.49% din totalul populației)
  • Penticostala (Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica): 42.00 persoane (0.30% din totalul populației)

De asemenea 27 persoane reprezentand 0.20% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Municipiul Calafat, Județul Dolj - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 11,012.00 membri (79.76% din populația totală)
  • Romi: 711.00 membri (5.15% din populația totală)
  • Macedoneni: 62.00 membri (0.45% din populația totală)

Harta municipiului Calafat

Coordonate Geografice Calafat (latitudine, longitudine): 43.9898, 22.9341
Prefix Telefon Calafat: 0251
Orașul Calafat este situat în județul Dolj

Cod Poștal municipiului Calafat

Strada
Cod Poștal
Orasul Calafat
205200
Municipiul Calafat are alocat un singur cod poștal. Codul poștal al Municipiului Calafat este 205200