Populație Oraș Videle, Județul Teleorman

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația orașului Videle este de 10,107 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația orașului Videle a scăzut cu 1,401 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere de 12.17% a numărului de locuitori.
Dintre cele 217 orașe din România, Orașul Videle se situează pe locul 68 în clasamentul orașelor după numărul de locuitori.
Populație Oraș Videle


Populație Oraș Videle, Județul Teleorman - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației orașului Videle (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Orașul Videle avea o populație de 11,508 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o scădere de 1,401 persoane, reprezentând o diminuare de 12.17% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația orașului Videle este estimată la 10,107 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 11,508
2021 10,107 -12.17%

Analiza evoluției populației în Orașul Videle în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Oraș Videle, Județul Teleorman - Grupe de Vârstă

În Orașul Videle, populația totală numără 10,107 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 40 - 49 de ani, în care se regăsesc 1,669 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 16.51% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 405 de persoane, adică 4.01% din întreaga populație a orașului Videle.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 59.59% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 40.41% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest fapt indică o populație cu o vârstă medie mai înaintată decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai scăzut decât media la nivel național, reprezentând 10.16% din populație. Acest procent este mai mic decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Orașul Videle este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Oraș Videle, Județul Teleorman - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația orașului Videle este compusă din 4,917 persoane de sex masculin, reprezintând 48.65% din totalul populației și 5,190 persoane de sex feminin, ce reprezintă 51.35% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în Populație Oraș Videle, Județul Teleorman, 5,678 de persoane sunt căsătorite (56.18%), 400 de persoane sunt divorțate (3.96%), 1,065 de persoane sunt văduve (10.54%), iar 4,364 de persoane sunt necasătorite (43.18%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 8,834.00 persoane (87.40% din totalul populației)
  • Penticostala (Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica): 63.00 persoane (0.62% din totalul populației)
  • Fara religie: 24.00 persoane (0.24% din totalul populației)

De asemenea 37 persoane reprezentand 0.37% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Oraș Videle, Județul Teleorman - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 8,668.00 membri (85.76% din populația totală)
  • Romi: 385.00 membri (3.81% din populația totală)
  • Altă etnie: 4.00 membri (0.04% din populația totală)

Harta orașului Videle

Coordonate Geografice Videle (latitudine, longitudine): 44.2749, 25.5333
Prefix Telefon Videle: 0247
Orașul Videle este situat în județul Teleorman

Cod Poștal orașului Videle

Localitate
Cod Poștal
Orasul ViDele
145300
Orașul ViDele are alocat un singur cod poștal.Codul poștal al orașului ViDele este 145300.