Populație Oraș Vânju Mare, Județul Mehedinți

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația orașului Vânju Mare este de 5,078 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația orașului Vânju Mare a scăzut cu 233 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere de 4.39% a numărului de locuitori.
Dintre cele 217 orașe din România, Orașul Vânju Mare se situează pe locul 177 în clasamentul orașelor după numărul de locuitori.
Populație Oraș Vânju Mare


Populație Oraș Vânju Mare, Județul Mehedinți - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației orașului Vânju Mare (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Orașul Vânju Mare avea o populație de 5,311 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o scădere de 233 persoane, reprezentând o diminuare de 4.39% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația orașului Vânju Mare este estimată la 5,078 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 5,311
2021 5,078 -4.39%

Analiza evoluției populației în Orașul Vânju Mare în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Oraș Vânju Mare, Județul Mehedinți - Grupe de Vârstă

În Orașul Vânju Mare, populația totală numără 5,078 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 60 - 69 de ani, în care se regăsesc 821 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 16.17% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 231 de persoane, adică 4.55% din întreaga populație a orașului Vânju Mare.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 53.82% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 46.18% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest fapt indică o populație cu o vârstă medie mai înaintată decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai scăzut decât media la nivel național, reprezentând 10.28% din populație. Acest procent este mai mic decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Orașul Vânju Mare este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Oraș Vânju Mare, Județul Mehedinți - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația orașului Vânju Mare este compusă din 2,509 persoane de sex masculin, reprezintând 49.41% din totalul populației și 2,569 persoane de sex feminin, ce reprezintă 50.59% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în Populație Oraș Vânju Mare, Județul Mehedinți, 2,631 de persoane sunt căsătorite (51.81%), 211 de persoane sunt divorțate (4.16%), 727 de persoane sunt văduve (14.32%), iar 1,742 de persoane sunt necasătorite (34.30%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 4,460.00 persoane (87.83% din totalul populației)
  • Penticostala (Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica): 43.00 persoane (0.85% din totalul populației)
  • Baptista (Cultul Crestin Baptist): 12.00 persoane (0.24% din totalul populației)

De asemenea 0 persoane reprezentand 0.00% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Oraș Vânju Mare, Județul Mehedinți - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 4,343.00 membri (85.53% din populația totală)
  • Romi: 189.00 membri (3.72% din populația totală)
  • Maghiari: 0.00 membri (0.00% din populația totală)

Harta orașului Vânju Mare

Coordonate Geografice Vanju Mare (latitudine, longitudine): 44.4257, 22.8680
Prefix Telefon Vanju Mare: 0252
Orașul Vanju Mare este situat în județul Mehedinți

Cod Poștal orașului Vânju Mare

Localitate
Cod Poștal
Orasul Vânju Mare
225400
Orașul Vânju Mare are alocat un singur cod poștal.Codul poștal al orașului Vânju Mare este 225400.