Populație Oraș Bechet, Județul Dolj

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația orașului Bechet este de 4,355 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația orașului Bechet a crescut cu 698 locuitori, ceea ce reprezintă o creștere de 19.09% a numărului de locuitori.
Dintre cele 217 orașe din România, Orașul Bechet se situează pe locul 190 în clasamentul orașelor după numărul de locuitori.
Populație Oraș Bechet


Populație Oraș Bechet, Județul Dolj - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației orașului Bechet (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Orașul Bechet avea o populație de 3,657 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o creștere de 698 persoane, reprezentând o creștere de 19.09% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația orașului Bechet este estimată la 4,355 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 3,657
2021 4,355 +19.09%

Analiza evoluției populației în Orașul Bechet în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Oraș Bechet, Județul Dolj - Grupe de Vârstă

În Orașul Bechet, populația totală numără 4,355 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 0 - 9 de ani, în care se regăsesc 700 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 16.07% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 130 de persoane, adică 2.99% din întreaga populație a orașului Bechet.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 70.77% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 29.23% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest lucru indică o populație cu o vârstă medie mai tânără decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai ridicat decât media la nivel național, reprezentând 16.07% din populație. Acest procent este mai mare decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Orașul Bechet este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Oraș Bechet, Județul Dolj - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația orașului Bechet este compusă din 2,135 persoane de sex masculin, reprezintând 49.02% din totalul populației și 2,220 persoane de sex feminin, ce reprezintă 50.98% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în Populație Oraș Bechet, Județul Dolj, 1,588 de persoane sunt căsătorite (36.46%), 89 de persoane sunt divorțate (2.04%), 319 de persoane sunt văduve (7.32%), iar 1,661 de persoane sunt necasătorite (38.14%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 4,077.00 persoane (93.62% din totalul populației)
  • Fara religie: 53.00 persoane (1.22% din totalul populației)
  • Martorii lui Iehova: 23.00 persoane (0.53% din totalul populației)

De asemenea 53 persoane reprezentand 1.22% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Oraș Bechet, Județul Dolj - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 3,396.00 membri (77.98% din populația totală)
  • Romi: 800.00 membri (18.37% din populația totală)
  • Macedoneni: 16.00 membri (0.37% din populația totală)

Harta orașului Bechet

Coordonate Geografice Bechet (latitudine, longitudine): 43.7843, 23.9597
Prefix Telefon Bechet: 0251
Orașul Bechet este situat în județul Dolj

Cod Poștal orașului Bechet

Localitate
Cod Poștal
Orasul Bechet
207060
Orașul Bechet are alocat un singur cod poștal.Codul poștal al orașului Bechet este 207060.