Populație Municipiul Orșova, Județul Mehedinți

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația municipiului Orșova este de 8,506 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația municipiului Orșova a scăzut cu 1,935 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere de 18.53% a numărului de locuitori.
Dintre cele 102 municipii din România, Municipiul Orșova se situează pe locul 103 în clasamentul municipiilor după numărul de locuitori.
Populație Municipiul Orșova


Populație Municipiul Orșova, Județul Mehedinți - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației municipiului Orșova (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Municipiul Orșova avea o populație de 10,441 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o scădere de 1,935 persoane, reprezentând o diminuare de 18.53% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația municipiului Orșova este estimată la 8,506 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 10,441
2021 8,506 -18.53%

Analiza evoluției populației în Municipiul Orșova în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Municipiul Orșova, Județul Mehedinți - Grupe de Vârstă

În Municipiul Orșova, populația totală numără 8,506 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 60 - 69 de ani, în care se regăsesc 1,747 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 20.54% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 341 de persoane, adică 4.01% din întreaga populație a municipiului Orșova.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 48.32% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 51.68% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest fapt indică o populație cu o vârstă medie mai înaintată decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai scăzut decât media la nivel național, reprezentând 7.21% din populație. Acest procent este mai mic decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Municipiul Orșova este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Municipiul Orșova, Județul Mehedinți - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația municipiului Orșova este compusă din 3,948 persoane de sex masculin, reprezintând 46.41% din totalul populației și 4,558 persoane de sex feminin, ce reprezintă 53.59% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în municipiul Orșova, Județul Mehedinți, 5,365 de persoane sunt căsătorite (63.07%), 607 de persoane sunt divorțate (7.14%), 1,052 de persoane sunt văduve (12.37%), iar 3,415 de persoane sunt necasătorite (40.15%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 6,525.00 persoane (76.71% din totalul populației)
  • Romano-Catolica: 269.00 persoane (3.16% din totalul populației)
  • Penticostala (Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica): 69.00 persoane (0.81% din totalul populației)

De asemenea 20 persoane reprezentand 0.24% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Municipiul Orșova, Județul Mehedinți - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 6,684.00 membri (78.58% din populația totală)
  • Romi: 258.00 membri (3.03% din populația totală)
  • Cehi: 61.00 membri (0.72% din populația totală)

Harta municipiului Orșova

Coordonate Geografice Orsova (latitudine, longitudine): 44.7285, 22.3943
Prefix Telefon Orsova: 0252
Orașul Orsova este situat în județul Mehedinți

Cod Poștal municipiului Orșova

Strada
Cod Poștal
Orasul Orsova
225200
Municipiul Orsova are alocat un singur cod poștal. Codul poștal al Municipiului Orsova este 225200