Populație Comuna Pătrăuți, Județul Suceava

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația comunei Pătrăuți este de 4,890 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația comunei Pătrăuți a crescut cu 323 locuitori, ceea ce reprezintă o creștere de 7.07% a numărului de locuitori.
Dintre cele 2861 comune din România, Comuna Pătrăuți se situează pe locul 430 în clasamentul comunelor după numărul de locuitori.
Populație Comuna Pătrăuți


Populație Comuna Pătrăuți, Județul Suceava - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației comunei Pătrăuți (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Comuna Pătrăuți avea o populație de 4,567 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o creștere de 323 persoane, reprezentând o creștere de 7.07% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația comunei Pătrăuți este estimată la 4,890 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 4,567
2021 4,890 +7.07%

Analiza evoluției populației în Comuna Pătrăuți în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Comuna Pătrăuți, Județul Suceava - Grupe de Vârstă

În Comuna Pătrăuți, populația totală numără 4,890 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 0 - 9 de ani, în care se regăsesc 938 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 19.18% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 160 de persoane, adică 3.27% din întreaga populație a comunei Pătrăuți.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 73.50% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 26.50% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest lucru indică o populație cu o vârstă medie mai tânără decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai ridicat decât media la nivel național, reprezentând 19.18% din populație. Acest procent este mai mare decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Comuna Pătrăuți este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Comuna Pătrăuți, Județul Suceava - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația comunei Pătrăuți este compusă din 2,485 persoane de sex masculin, reprezintând 50.82% din totalul populației și 2,405 persoane de sex feminin, ce reprezintă 49.18% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în Populație Comuna Pătrăuți, Județul Suceava, 1,868 de persoane sunt căsătorite (38.20%), 87 de persoane sunt divorțate (1.78%), 325 de persoane sunt văduve (6.65%), iar 2,287 de persoane sunt necasătorite (46.77%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Penticostala (Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica): 2,058.00 persoane (42.09% din totalul populației)
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 1,690.00 persoane (34.56% din totalul populației)
  • Adventista de Ziua a Saptea: 190.00 persoane (3.89% din totalul populației)

De asemenea 27 persoane reprezentand 0.55% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Comuna Pătrăuți, Județul Suceava - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 2,653.00 membri (54.25% din populația totală)
  • Romi: 1,506.00 membri (30.80% din populația totală)
  • Altă etnie: 19.00 membri (0.39% din populația totală)

Harta comunei Pătrăuți

Coordonate Patrauti (latitudine, longitudine): 47.7187, 26.1879
Prefix Telefon Patrauti: 0230
Comuna Patrauti este situată în județul Suceava

Cod Poștal comunei Pătrăuți

Localitate
Cod Poștal
Comuna Pătrăuți, judetul Suceava
727420
Comuna Pătrăuți, situată în județul Suceava utilizează un singur cod poștal. Codul poștal al comunei Patrauti. este 727420.