Populație Comuna Hănțești, Județul Suceava

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația comunei Hănțești este de 3,776 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația comunei Hănțești a crescut cu 169 locuitori, ceea ce reprezintă o creștere de 4.69% a numărului de locuitori.
Dintre cele 2861 comune din România, Comuna Hănțești se situează pe locul 750 în clasamentul comunelor după numărul de locuitori.
Populație Comuna Hănțești


Populație Comuna Hănțești, Județul Suceava - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației comunei Hănțești (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Comuna Hănțești avea o populație de 3,607 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o creștere de 169 persoane, reprezentând o creștere de 4.69% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația comunei Hănțești este estimată la 3,776 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 3,607
2021 3,776 +4.69%

Analiza evoluției populației în Comuna Hănțești în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Comuna Hănțești, Județul Suceava - Grupe de Vârstă

În Comuna Hănțești, populația totală numără 3,776 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 40 - 49 de ani, în care se regăsesc 596 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 15.78% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 203 de persoane, adică 5.38% din întreaga populație a comunei Hănțești.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 64.94% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 35.06% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest lucru indică o populație cu o vârstă medie mai tânără decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai ridicat decât media la nivel național, reprezentând 10.59% din populație. Acest procent este mai mare decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Comuna Hănțești este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Comuna Hănțești, Județul Suceava - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația comunei Hănțești este compusă din 1,900 persoane de sex masculin, reprezintând 50.32% din totalul populației și 1,876 persoane de sex feminin, ce reprezintă 49.68% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în Populație Comuna Hănțești, Județul Suceava, 1,760 de persoane sunt căsătorite (46.61%), 86 de persoane sunt divorțate (2.28%), 348 de persoane sunt văduve (9.22%), iar 1,413 de persoane sunt necasătorite (37.42%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 3,120.00 persoane (82.63% din totalul populației)
  • Penticostala (Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica): 453.00 persoane (12.00% din totalul populației)
  • Adventista de Ziua a Saptea: 7.00 persoane (0.19% din totalul populației)

De asemenea 0 persoane reprezentand 0.00% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Comuna Hănțești, Județul Suceava - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 3,596.00 membri (95.23% din populația totală)
  • Maghiari: 0.00 membri (0.00% din populația totală)
  • Romi: 0.00 membri (0.00% din populația totală)

Harta comunei Hănțești

Coordonate Hantesti (latitudine, longitudine): 47.7539, 26.3674
Prefix Telefon Hantesti: 0230
Comuna Hantesti este situată în județul Suceava

Cod Poștal comunei Hănțești

Localitate
Cod Poștal
Comuna Hănțești, judetul Suceava
727011
Comuna Hănțești, situată în județul Suceava utilizează un singur cod poștal. Codul poștal al comunei Hantesti. este 727011.