Populație Comuna Dolhești, Județul Suceava

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația comunei Dolhești este de 3,312 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația comunei Dolhești a scăzut cu 190 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere de 5.43% a numărului de locuitori.
Dintre cele 2861 comune din România, Comuna Dolhești se situează pe locul 987 în clasamentul comunelor după numărul de locuitori.
Populație Comuna Dolhești


Populație Comuna Dolhești, Județul Suceava - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației comunei Dolhești (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Comuna Dolhești avea o populație de 3,502 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o scădere de 190 persoane, reprezentând o diminuare de 5.43% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația comunei Dolhești este estimată la 3,312 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 3,502
2021 3,312 -5.43%

Analiza evoluției populației în Comuna Dolhești în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Comuna Dolhești, Județul Suceava - Grupe de Vârstă

În Comuna Dolhești, populația totală numără 3,312 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 40 - 49 de ani, în care se regăsesc 513 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 15.49% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 275 de persoane, adică 8.30% din întreaga populație a comunei Dolhești.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 59.00% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 41.00% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest fapt indică o populație cu o vârstă medie mai înaintată decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai scăzut decât media la nivel național, reprezentând 9.81% din populație. Acest procent este mai mic decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Comuna Dolhești este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Comuna Dolhești, Județul Suceava - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația comunei Dolhești este compusă din 1,601 persoane de sex masculin, reprezintând 48.34% din totalul populației și 1,711 persoane de sex feminin, ce reprezintă 51.66% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în Populație Comuna Dolhești, Județul Suceava, 1,742 de persoane sunt căsătorite (52.60%), 129 de persoane sunt divorțate (3.89%), 450 de persoane sunt văduve (13.59%), iar 1,181 de persoane sunt necasătorite (35.66%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 3,048.00 persoane (92.03% din totalul populației)
  • Adventista de Ziua a Saptea: 35.00 persoane (1.06% din totalul populației)
  • Penticostala (Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica): 20.00 persoane (0.60% din totalul populației)

De asemenea 0 persoane reprezentand 0.00% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Comuna Dolhești, Județul Suceava - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 3,043.00 membri (91.88% din populația totală)
  • Romi: 73.00 membri (2.20% din populația totală)
  • Altă etnie: 3.00 membri (0.09% din populația totală)

Harta comunei Dolhești

Coordonate Dolhesti (latitudine, longitudine): 47.4606, 26.5197
Prefix Telefon Dolhesti: 0230
Comuna Dolhesti este situată în județul Suceava

Cod Poștal comunei Dolhești

Localitate
Cod Poștal
Comuna Dolhești, judetul Suceava
727180
Comuna Dolhești, situată în județul Suceava utilizează un singur cod poștal. Codul poștal al comunei Dolhesti. este 727180.