Populație Comuna Cosmești, Județul Teleorman

Conform recensământului realizat la nivel național în 2022, populația comunei Cosmești este de 2,357 de locuitori. Față de recensământul din 2011, populația comunei Cosmești a scăzut cu 243 locuitori, ceea ce reprezintă o scădere de 9.35% a numărului de locuitori.
Dintre cele 2861 comune din România, Comuna Cosmești se situează pe locul 1632 în clasamentul comunelor după numărul de locuitori.
Populație Comuna Cosmești


Populație Comuna Cosmești, Județul Teleorman - statistici demografice, etnice și culturale. În articol vei regăsi evoluția populației de-a lungul timpului, distribuția pe grupe de vârstă și sexe, religiile și etniile predominante.

Evoluția Populației comunei Cosmești (2011 - 2022)

Potrivit datelor colectate în urma recensământului din 2011, Comuna Cosmești avea o populație de 2,600 locuitori. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a înregistrat o scădere de 243 persoane, reprezentând o diminuare de 9.35% în comparație cu cifrele din recensământul din 2011. Prin urmare, conform informațiilor obținute în anul 2022, populația comunei Cosmești este estimată la 2,357 locuitori.

An Populație Schimbare
2011 2,600
2021 2,357 -9.35%

Analiza evoluției populației în Comuna Cosmești în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

Populație Comuna Cosmești, Județul Teleorman - Grupe de Vârstă

În Comuna Cosmești, populația totală numără 2,357 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 40 - 49 de ani, în care se regăsesc 382 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 16.21% din totalul populației.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 136 de persoane, adică 5.77% din întreaga populație a comunei Cosmești.

Este interesant să observăm că intervalul de vârstă cuprins între 0 și 49 de ani reprezintă 61.90% (vs. 60%, media pe toată țara). În același timp, intervalul de vârstă 50 - 80+ ani constituie 38.10% din populație, (vs. 40%, media pe țară).
Acest lucru indică o populație cu o vârstă medie mai tânără decât media națională.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai ridicat decât media la nivel național, reprezentând 10.73% din populație. Acest procent este mai mare decât media națională de 10.4%

Analiza populației pe grupe de vârstă în Comuna Cosmești este esențială pentru adaptarea serviciilor publice la nevoile în schimbare ale locuitorilor. De exemplu, o pondere mare a tinerilor necesită investiții în școli, licee, universități, locuri de muncă pentru absolvenți. O populație îmbătrânită impune măsuri privind asistența socială și medicală dedicată vârstnicilor. Autoritățile pot regândi amenajările urbane, programele culturale, opțiunile de petrecere a timpului liber în funcție de vârsta cetățenilor. Astfel, înțelegerea structurii demografice ajută la furnizarea unor servicii publice adecvate fiecărui segment al populației.

Populație Comuna Cosmești, Județul Teleorman - Distribuție după Gen

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația comunei Cosmești este compusă din 1,199 persoane de sex masculin, reprezintând 50.87% din totalul populației și 1,158 persoane de sex feminin, ce reprezintă 49.13% din totalul locuitorilor. 

Distribuția Populației după Starea civilă

Distribuția populației după starea civilă oferă informații utile pentru adaptarea serviciilor publice. De exemplu, un procentaj mare de persoane necăsătorite necesită investiții în infrastructura pentru tineri, în timp ce o pondere mare de vârstnici singuri poate indica nevoia unor programe de îngrijire și asistență socială dedicate

În ceea ce privește starea civilă, în Populație Comuna Cosmești, Județul Teleorman, 1,271 de persoane sunt căsătorite (53.92%), 48 de persoane sunt divorțate (2.04%), 242 de persoane sunt văduve (10.27%), iar 1,036 de persoane sunt necasătorite (43.95%).

Distribuția Populației după Religie

Analiza distribuției populației după religie oferă o imagine complexă asupra diversității unei localități și a potențialelor nevoi specifice ale diferitelor grupuri religioase.

Religiile cu cei mai mulți membri sunt:
  • Ortodoxa (Biserica Ortodoxa Româna): 2,143.00 persoane (90.92% din totalul populației)
  • Penticostala (Cultul Crestin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolica): 7.00 persoane (0.30% din totalul populației)
  • Romano-Catolica: 0.00 persoane (0.00% din totalul populației)

De asemenea 0 persoane reprezentand 0.00% s-au declarat ca fiind Fara religie, Ateu sau Agnostic.

Populație Comuna Cosmești, Județul Teleorman - Etnii

În cadrul acestei comunități, diversitatea etnică este reprezentată în mod remarcabil. Mai jos sunt prezentate principalele etnii, împreună cu numărul de membri și procentul pe care îl reprezintă în populație:

  • Români: 2,107.00 membri (89.39% din populația totală)
  • Romi: 53.00 membri (2.25% din populația totală)
  • Maghiari: 0.00 membri (0.00% din populația totală)

Harta comunei Cosmești

Coordonate Cosmesti (latitudine, longitudine): 44.2948, 25.3930
Prefix Telefon Cosmesti: 0247
Comuna Cosmesti este situată în județul Teleorman

Cod Poștal comunei Cosmești

Localitate
Cod Poștal
Comuna Cosmești, judetul Teleorman
147090
Comuna Cosmești, situată în județul Teleorman utilizează un singur cod poștal. Codul poștal al comunei Cosmesti. este 147090.